Psykosocial sundhed blandt personer med diabetes

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet rapporterede sidste år resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, der kortlagde psykosocial sundhed blandt personer med diabetes i Danmark i begyndelsen af COVID-19 pandemien.

Det første spørgeskema blev sendt ud til 2.430 voksne (> 18 år) med diabetes fra to brugerpaneler ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetesforeningen, hvilket resulterede i 1.366 besvarelser (56%). Deltagerne modtog derefter fem yderligere spørgeskemaer. De seks spørgeskemaer dækkede tilsammen perioden mellem 19. marts og 25 juni 2020. Spørgeskemaerne målte på COVID-19-relaterede bekymringer, følelser af social isolation, livskvalitet, psykologisk stress, angst, diabetesstress, og både generel og diabetesrelateret ensomhed.

Nøglefund:

  • Deltagernes niveauer af COVID-19-relaterede bekymringer, følelser af social isolation, livskvalitet, psykologisk stress, angst, og generel ensomhed faldt i gennemsnit fra marts til juni 2020, men:
    • Ensomhed syntes at stige under nedlukningen fra midten af marts til midten af april og begyndte at falde igen under genåbningen af samfundet fra midten af april til slut juni.
    • Livskvalitet syntes at falde under nedlukningen fra midten af marts til midten af april, men steg ikke igen under genåbningen.
  • Deltagernes niveauer af diabetesstress og diabetesrelateret ensomhed ændredes ikke i gennemsnit fra marts sammenlignet med juni.
  • Kvinder syntes at have et større fald i følelser af social isolation og psykologisk stress samt en større stigning i livskvalitet mellem midten af april og slutningen af juni sammenlignet med mænd.

Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at psykosocial sundhed blandt personer med diabetes ændrede sig i de indledende faser af den pandemi-relaterede nedlukning, hvilket igen antyder et potentielt behov for at imødekomme de akutte virkninger af nedlukningstiltag på den psykosociale sundhed. Et opfølgende spørgeskema, der er designet til at måle de langsigtede virkninger af COVID-19 pandemien, planlægges i øjeblikket til udsendelse i marts 2021, et år efter den første nedlukning i Danmark.

Denne undersøgelse blev udført i tæt samarbejde med Diabetesforeningen. Resultaterne af denne undersøgelse er offentliggjort i tidsskriftet Diabetes and Its Complications. Den fulde tekst på engelsk er tilgængelig her: Psychosocial health in people with diabetes during the first three months of the COVID-19 pandemic in Denmark.