Danskernes mentale velbefindende under coronakrisen (barometer)

Opdateret den 16. august 2021

Da COVID-19 pandemien blev erklæret i Danmark i marts 2020, udviklede vores forskningsgruppe på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet et barometer til at dokumentere danskernes velbefindende under coronakrisen. Barometeret bliver løbende opdateret i takt med at data bliver indsamlet.

I samarbejde med markedsanalysevirksomheden Epinion har vi bedt personer på tværs af Danmark om at udfylde et spørgeskema omkring deres mentale helbred, herunder deres følelser om social isolation og ensomhed samt deres livskvalitet, angst og bekymringer vedrørende coronakrisen.

Mellem marts og juni 2020 inkluderede vi tre målgrupper: 1) ældre på 65 år eller derover, 2) børnefamilier samt 3) et udsnit af den generelle befolkning i alderen 18 til 85 år. 100 forskellige personer i hver af de tre målgrupper besvarede spørgeskemaet hver tredje dag fra 20. marts til 16. april, og derefter én gang om ugen indtil 30. juni 2020. Fra den 10. september 2020 har vi bedt 250 forskellige personer fra den generelle befolkning (18 år og ældre) om at besvare spørgeskemaet hver anden uge.

Når man fortolker barometeret, skal man være opmærksom på, at data løbende bliver opdateret, og at tendenser kan ændre sig over tid. Desuden skal man være opmærksom på, at resultaterne er behæftet med statistisk usikkerhed, og at små udsving kan skyldes tilfældig variation. Det er også vigtigt at bemærke, at resultaterne er baseret på et online spørgeskema, hvorfor der vil være grupper fx svage ældre på plejehjem, der ikke er repræsenteret i data.

Bekymringer 

På en skala fra 1 til 10 hvor bekymret er du for coronakrisen? (10 er mest bekymret)

Klik på figuren for at forstørre

bekymret

Livskvalitet

Hvordan vil du bedømme din livskvalitet lige nu på en skala fra 1 til 10? (10 er bedst livskvalitet)

Klik på figuren for at forstørre

livskvalitet

Social isolation

Hvor socialt isoleret føler du dig lige nu på en skala fra 1 til 10? (10 er mest socialt isoleret)

Klik på figuren for at forstørre

isoleret

Udvikling i ensomhed

3-item ensomhedsskala fra 3 til 9 (9 er mest ensom)

Klik på figuren for at forstørre

ensomhed

Udvikling i alvorlig ensomhed 

Klik på figuren for at forstørre

alvorlig ensomhed

Mental sundhed

Udvikling i mental sundhed målt på en skala fra 5 til 20 (20 er dårligst mental sundhed)

Klik på figuren for at forstørremental sundhed

Angst

Udvikling i angst fra en skala fra 4 til 20 (20 er mest angst)

Klik på figuren for at forstørre

angst

Vaccination

Udvikling i andel, der ønsker at blive vaccineret

Klik på figuren for at forstørre

vaccine