Personer med diabetes har specifikke bekymringer relateret til COVID-19

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har udarbejdet et spørgeskema til at opnå viden om COVID-19 specifikke bekymringer og generel psykosocialt helbred blandt personer med diabetes i den indledende fase af COVID-19 pandemien i Danmark.

I perioden 19. til 26. marts blev 2.430 personer (>18 år) i to brugerpaneler ved Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetesforeningen inviteret til at besvare et spørgeskema om deres generelle psykosociale helbred samt specifikke bekymringer forbundet med at have diabetes under COVID-19-krisen. Panelerne repræsenterer personer, som bliver behandlet i den primære og sekundære sektor i Danmark for Type 1 eller Type 2 Diabetes Mellitus, MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), graviditetsdiabetes eller andre sjældne typer af diabetes. I spørgeskemaundersøgelsen deltog i alt 1.396 personer med diabetes (svarprocent = 57%), som efterfølgende blev inviteret til at besvare foreløbig fire gentagne spørgeskemaer (foreløbig frem til 14. maj 2020).

Hovedfund:

  • Over halvdelen af respondenterne frygter, som følge af deres diabetes at blive alvorligt syge af COVID-19, hvis inficeret
  • En tredjedel var bekymret for at tilhøre en risikogruppe som følge af deres diabetes
  • En tredjedel var bekymret for ikke at være i stand til at håndtere deres diabetes, hvis de bliver syge med COVID-19. Blandt respondenterne var en række faktorer associeret med at være mere bekymret for COVID-19 og diabetes, herunder at være kvinde, have Type 1 diabetes, have diabeteskomplikationer og diabetes stress, at føle sig isoleret og ensom samt at have ændret sundhedsadfærd.

Studiets resultater tyder på, at det at have diabetes under den igangværende COVID-19-krise kan være associeret med reduceret psykosocial sundhed. Bekymringer bør adresseres igennem forskellige former for støtte, som er målrettet specifikke spørgsmål og behov hos personer med diabetes, og myndigheder og sundhedsvæsen bør løbende orientere om den seneste viden om COVID-19 og diabetes.

Resultaterne fra studiet er publiceret i tidsskriftet Diabetic Medicine. Artiklen kan findes her: Diabetes and COVID‐19: psychosocial consequences of the COVID‐19 pandemic in people with diabetes in Denmark—what characterizes people with high levels of COVID‐19‐related worries?