Stå sammen ved at holde afstand: Danskernes håndtering af coronakrisen

Vi står i en hidtil uset sundhedskrise. Det er en krise, som skyldes COVID-19, men indsats og effekt rækker langt ud over det virologiske. Der er derfor akut behov for at dokumentere de folkesundhedsmæssige effekter af de politiske virkemidler, der tages i brug for at inddæmme smitten. Befolkningen isoleres, virksomheder lukker, bestemte grupper sættes i karantæne, og vi skal alle holde afstand til hinanden. For at kunne lære af denne krise til fremtidige indsatser, skal disse effekter dokumenteres. Projektet udføres som et borgerinddragende projekt, hvor der lægges stor vægt på direkte og løbende tilbagemelding af resultater til danskerne.