Stå sammen ved at holde afstand: Danskernes håndtering af coronakrisen

Vi står i en hidtil uset sundhedskrise. Det er en krise, som skyldes COVID-19, men indsats og effekt rækker langt ud over det virologiske. Der er derfor akut behov for at dokumentere de folkesundhedsmæssige effekter af de politiske virkemidler, der tages i brug for at inddæmme smitten. Befolkningen isoleres, virksomheder lukker, bestemte grupper sættes i karantæne, og vi skal alle holde afstand til hinanden. For at kunne lære af denne krise til fremtidige indsatser, skal disse effekter dokumenteres. Projektet udføres som et borgerinddragende projekt, hvor der lægges stor vægt på direkte og løbende tilbagemelding af resultater til danskerne.

Dette forskningsprojekt ønsker at undersøge, hvordan COVID-19 pandemien og de forebyggende foranstaltninger, der indføres i Danmark, påvirker bekymring, ensomhed, livskvalitet, sociale interaktioner og det daglige liv. Ved at dokumentere disse effekter når de opstår, kan vi lære en hel del fra denne folkesundhedskrise. Dette projekt er et borgerdrevet initiativ, hvilket derfor fokuserer på løbende direkte feedback fra befolkningen.

Det er ligeledes vigtigt at undersøge effekterne af pandemien på den mentale sundhed i forskellige lande. Vi håber, at vores data kan bidrage til fremtidige analyser af udvikling i den mentale sundhed henover tid og på tværs af nationale kontekster.