Danskernes ensomhed siden starten af COVID-19 pandemien - opdateret

I efteråret og vinteren 2020 oplevede personer i Danmark øgede restriktioner, som kulminerede, da regeringen og sundhedsmyndighederne erklærede den anden nationale nedlukning startende fra d. 25. december 2020. Yderligere forholdsregler såsom forsamlingsforbud på fem personer blev introduceret i starten af januar 2021 som respons til det højest registrerede daglige antal COVID-19 dødsfald. Derfor var det måske ikke overraskende, at vores seneste rapport om ensomhed fra januar 2020 indikerede, at siden september 2020 havde danskerne oplevet en gradvis stigning i følelsen af ensomhed.

I samarbejde med markedsanalysevirksomheden Epinion har vi bedt ca. 250 voksne mellem 18 og 98 år hver anden uge om at besvare Copenhagen Corona-related Mental Health (CCMH) spørgeskema og vurdere deres eget mentale helbred via validerede spørgsmål. Nedenfor præsenterer vi resultaterne om ensomhed fra mere end 10.000 personer, som har besvaret spørgeskemaet mellem marts og april 2021.

UCLA Loneliness Scale er et anvendt og anerkendt instrument til at måle forekomsten af ensomhed. I vores undersøgelse bruger vi en forkortet valideret version af UCLA, betegnet T-ILS. Deltagerne i vores studie blev spurgt om, hvor ofte de oplevede at føle sig ensomme (dvs. savnede selskab, følte sig udenfor og følte sig isoleret). I overensstemmelse med tidligere undersøgelser, blev personer, der scorer højt (≥ 4) på T-ILS-skalaen (0–6 point) defineret som meget ensomme.

Den gradvise forværring i niveauet af ensomhed, som vi præsenterede i den tidligere rapport, fortsatte og kulminerede i midten af februar 2021, hvor mere end én ud af fem af respondenterne rapporterede at være meget ensomme. Nævneværdigt er det, at niveauet af ensomhed målt i denne periode var højere end i starten af pandemien i marts 2020 – både med hensyn til det gennemsnitlige niveau af ensomhed og procentdelen af den generelle befolkning, der rapporterede at være meget ensomme.

3-item ensomhedsskala fra 3 til 9 (9 er mest ensom)

Klik på figuren for at forstørre

ensomhed

Udvikling i alvorlig ensomhed 

Klik på figuren for at forstørre

alvorlig ensomhed

Vi har også undersøgt proportionen af personer i de fire aldersgrupper, som rapporterede at opleve meget ensomhed. Fra den yngste til den ældste blev disse grupper defineret som <30, 30-45, 45-65 og >65. Mellem september og oktober 2020 rapporterede henholdsvis 12%, 11%, 6% og 4% af personerne i disse aldersgrupper at være meget ensomme. I takt med at den overordnede mentale sundhed blev forværret i efterår og vinter 2020, steg disse procentdele til henholdsvis 15%, 16%, 10% og 7% i november og december 2020.

ensomhednov-dec

Sammenlignet med disse resultater observerede vi  en opsigtvækkende stigning i alvorlig ensomhed i alle aldersgrupper fra januar til februar 2021. Denne stigning var mest udtalt for <30 og 30-45 aldersgrupperne, hvor ca. én ud af tre (32%) blandt dem <30 og én ud af fire (24%) blandt dem mellem 30-45 år rapporterede at være meget ensomme. Modsat var der kun 12% i de to ældre aldersgrupper, som rapporterede at opleve meget ensomhed i denne periode.

ensomhedJan-Feb

Data indsamlet mellem marts og start april 2021 viser en svag forbedring. Pr. april 2021 observerer vi dog stadig et forhøjet niveau af ensomhed i alle aldersgrupper. Fra den yngste til den ældste aldersgruppe rapporterede henholdsvis 27%, 14%, 11% og 12% at være meget ensomme.

ensomhed mar-april

Selvom de seneste figurer indikerer en forbedring af den mentale sundhed i Danmark (se vores barometer, som opdateres hver anden uge), skal vi være opmærksomme på, at det stadig er for tidligt at fastslå, om tendenserne har ændret sig. I lyset af de seneste lempelser af nogle af restriktionerne og en overvældende positiv holdning til COVID-19 vaccinen i Danmark (i skrivende stund har ca. 9% af befolkningen modtaget to doser af vaccinen [ourworldindata.org]), vil vores fortsatte dataindsamling over de næste måneder være afgørende for nøjagtigt at dokumentere og analysere potentielle ændringer i vigtige indikatorer for den mentale sundhed i den danske befolkning.