Danskerne er mere åbne over for COVID-19 vaccinen

I slutningen af december 2020 begyndte de første danskere rundt om i landet at blive vaccineret mod COVID-19 med én af de tre vacciner, som er godkendt i Danmark (Pfizer/BioNTech, Moderna og Astra Zeneca). Ifølge Sundhedsstyrelsen er målet, at alle borgere i Danmark er tilbudt vaccination inden udgangen af juni 2021. For at belyse danskernes holdning til COVID-19 vaccinen har vi bedt 250 forskellige personer fra den generelle befolkning (18 år og ældre) om at udfylde et spørgeskema hver anden uge siden 10. september 2020. Pr. 8. februar 2021 har vi nu analyseret spørgeskemadata fra i alt 2.993 personer.

Danskernes holdning til vaccinen begyndte at ændre sig, da vaccinen blev udrullet

Vi har tidligere rapporteret om danskernes holdning til COVID-19 vaccinen i starten af december 2020. På det tidspunkt sagde 75% af respondenterne, at de ønskede at lade sig vaccinere, 18 % var usikre på, hvorvidt de vil lade sig vaccinere, og 7% tilkendegav, at de ikke vil lade sig vaccinere. I perioden fra september til start december 2020 har tilslutningen til en potentiel vaccine været relativ stabil. Data indsamlet siden begyndelsen af 2021 indikerer derimod, at tendensen har ændret sig. 88% af de seneste respondenter angav, at de ønskede at lade sig vaccinere, 8% var usikre, og kun 4% indikerede, at de ikke ville lade sig vaccinere. Dette tyder på, at da vaccinen blev officielt godkendt og udrullet til den danske befolkning, ændrede danskernes holdning sig, og en højere andel af den generelle befolkning forekommer at være åbne over for at lade sig vaccinere.

Klik på figuren for at forstørre

vaccine holdning1

Færre personer er usikre på vaccinen

Vi har sammenlignet vores tidligere analyser af danskernes holdning til COVID-19 vaccinen (n=1.680) med data indsamlet mellem december 2020 og februar 2021 (n=1.313). Disse resultater indikerer, at andelen af dem, der tilkendegav, at de ikke ville lade sig vaccinere, er forblevet relativ stabil over tid.

Klik på figuren for at forstørre

vaccine holdningOmvendt tyder det på, at andelen af dem, som var usikre på, hvorvidt de vil lade sig vaccinere, er konsekvent aftaget i alle de undersøgte grupper (3-7% fald på tværs af alle grupper).

Klik på figuren for at forstørre

vaccine holdning 3

Nogle respondenter er stadig bekymrede for vaccinen

Siden starten af september 2020 hvor vi begyndte at indsamle data om danskernes holdning til vaccinen, har 7% af respondenterne svaret, at de ikke ønsker at lade sig vaccinere. På spørgsmålet om grunde til fravalg af vaccinen ud fra de præ-definerede begrundelser, var den primære årsag bekymringer omkring mulige bivirkningen, at de ikke betragtede sig selv som risikogruppe for COVID-19, og at de generelt er imod vacciner.