Hvordan har nedlukningen af Danmark påvirket unges livskvalitet?

Forskningsprojektet ’Stå sammen ved at holde afstand’ samarbejder med ’Bedre Sundhed i Generationer’ (BSIG) for at belyse, hvordan unge oplever og tackler coronakrisen, og den deraf afledte nedlukning af Danmark, der blev iværksat for at begrænse udviklingen af COVID-19 pandemien.

Fra d. 30. marts til d. 2. april 2020 blev deltagerne fra forskningsprojektet BSIG, for hvem oplysninger om enten deres mobilnummer og/eller private mail var tilgængelige, inviteret til et online spørgeskema. I alt blev 53.323 unge i alderen 16-24 år inviteret til at besvare spørgeskemaet, og 13.002 besvarede inden for én uge. Disse unge blev inviteret til at besvare et spørgeskema ugentligt indtil midten af maj 2020.

Ikke alle de unge deltagere i BSIG er fyldt 18 år. De unge deltagere som er fyldt 18 år og 3 måneder blev inviteret til at besvare et spørgeskema centreret om mentalt helbred. Medio februar havde 39.963 unge besvaret 18-års spørgeskemaet. Af disse havde 8.094 data om livskvalitet både fra 18-års spørgeskemaet og den specifikke dataindsamling omhandlende coronakrisen. Dette giver et unikt set up med en før- og eftermåling af, hvordan nedlukningen af Danmark påvirker de unges livskvalitet.

De unge deltagere ratede deres livskvalitet på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ’det værst mulige livskvalitet’, og 10 betyder ’det bedst mulige livskvalitet’. Resultaterne viser, at de unge - især de unge kvinder - rapporterede lavere livskvalitet under coronakrisen i forhold til før nedlukningen. Det er ligeledes tydeligt, at unge kvinder rapporterede lavere livskvalitet end mænd både før og under coronakrisen.

Figur 1: Rapporteret livskvalitet på en skala fra 0 til 10 før og under nedlukningen af Danmark, opdelt på køn (10 er ’bedst mulige livskvalitet’)

mænd livskvalitet kvinder livskvalitet

I forskningslitteraturen opdeles skalaen for livskvalitet ofte i to grupper1, hvor score 0-5 defineres som ’lav livskvalitet’ versus ’høj livskvalitet’, dvs. en score på 6 eller derover. Ved denne inddeling var der omtrent dobbelt så mange mænd med lav livskvalitet under coronakrisen i forhold til før, og for kvinderne er det omtrent 2½ gang så mange.

Figur 2: Andel af unge mænd og kvinder med lav livskvalitet (score 0-5) før og under nedlukningen af Danmark, opdelt på køn

mænd livskvalitet
kvinder livskvalitet

  1. Currie C, Zanotti C, Morgan A, Currie D, de Looze M, Roberts C, Samdal O, Smith O, Barnekow V. Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey. WHO Regional Office for Europe (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).; 2012.