De unge føler sig ensomme under coronakrisen

Forskere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet undersøger, hvordan coronakrisen opleves og håndteres i Danmark. I denne uge rapporteres resultater omkring ensomhed i forskellige aldersgrupper. I samarbejde med Epinion har vi bedt ca. 100 personer mellem 16 og 79 år at besvare et spørgeskema hver tredje dag fra 20. marts frem til d. 16 april og herefter hver uge indtil slutningen af maj 2020. Nedenstående resultater er baseret på svar fra 1.545 personer.

UCLA Loneliness Scale er et anvendt og anerkendte instrument til at estimere forekomsten af ensomhed; i denne undersøgelse har vi benyttet en forkortet valideret version af UCLA, betegnet T-ILS. Deltagerne blev spurgt om, hvor ofte de oplevede at føle sig ensomme (dvs., savnede selskab, følte sig udenfor, og følte sig isoleret). I overensstemmelse med tidligere undersøgelser, blev personer, der scorer højt (≥ 4) på T-ILS-skalaen (0–6 point) defineret som ensomme.

Figur 1. Ensomhed målt i fire aldersgrupper

Klik på figuren for at forstørre

ensomhed i fire alderskategorier

Figuren viser et generelt højt niveau af ensomhed i alle aldersgrupper. Hvis man sammenligner med de seneste data i Danmark for ensomhed (fra Sundhedsprofilen 2017), hvor ensomhed er estimeret i fire af de fem danske Regioner med T-ILS skalaen, så er andelen der føler sig ensomme i hver aldersgruppe højere under den nuværende krise sammenlignet med tallene fra 2017.

Blandt de 65–79 årige rapporterede ca. 9% at de føler sig ensomme under coronakrisen. Hvis man sammenligner med tal fra Sundhedsprofilen, så var det kun 4–5% af de 65–79-årige, der følte sig ensomme før krisen.

I gruppen med de 45–64 årige, som svarede på vores spørgeskema, gav omkring 10% udtryk for, at de føler sig ensomme under coronakrisen. Dette tal lå på 6–9% før krisen.

Blandt de 30–44 årige føler ca. 15 % sig ensomme under krisen. Det er en større andel end før krisen, hvor tallet lød på 8–10%.

Det mest markante resultat er den meget høje forekomst af ensomhed blandt den yngste aldersgruppe (16–29 år), hvor næsten hver fjerde (22%) føler sig ensomme under coronakrisen. Dette er en stigning ift. før krisen, hvor 10–14% af de unge følte sig ensomme i Sundhedsprofilen fra 2017.

Adgang til sociale fællesskaber er afgørende for de unges udvikling. Disse fællesskaber er for mange blevet betydeligt begrænsede under corona-relateret nedlukning af samfundet. Samtidig er ungdomsårene dér, hvor mange flytter fra deres familie og etablerer sig selv selvstændige, og en stor andel af de unge bor alene. De unge udgør således en særlig sårbar gruppe i forhold til ensomhed under krisen. For en grundigere gennemgang af ensomhed blandt unge (før krisen), henviser vi til MaryFondens rapport fra 2019.

Projektet har indgået partnerskab med dagbladet Politiken, som løbende vil bringe en række artikler sammen med vores forskningsresultater. Du kan læse den tredje artikel i serien på politiken.dk