Samarbejdspartnere

 

Det er særligt relevant at belyse coronakrisens betydning for borgere med kronisk sygdom, da disse udgør en sårbar gruppe, hvis de smittes med coronavirus. Ydermere påvirkes borgere med kronisk sygdom af den radikale omlægning af sundhedsvæsenets ikke-akutte ydelser, der er sat i værk på meget kort tid. I samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen og Diabetesforeningen sætter vi fokus på personer med diabetes, og hvordan de oplever coronakrisen. For yderligere information kontakt venligst:

Steno Diabetes Center Copenhagen

Forskningsleder Ingrid Willaing

Videnskabelig assistent Kristoffer Panduro Madsen

Senior forsker Lene Eide Joensen

Diabetesforeningen

Forskningschef Tanja Thybo

 

 

 

 

 

 

Forskningsprojektet har fra regeringspuljen modtaget 5,8 millioner kroner til at undersøge konsekvenser af Covid-19 for gravide, fødende, deres evt. partner og nyfødte børn. Gravide udgør ud fra et forsigtighedsprincip, en sårbar gruppe under coronakrisen. Den manglende viden omkring farligheden af COVID-19 for gravide kan medføre en øget bekymring.

Projektet undersøger betydningen i hvert af graviditetens trimestre. Når kvinder møder op til gennemscanning, typisk omkring 20. graviditetsuge, får de mulighed for at udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet er udviklet til at afdække gravides bekymringer under coronakrisen og er et samarbejde med Stå sammen ved at holde afstand. Spørgsmålene omhandler tanker og bekymringer i forbindelse med graviditetsforløb, fødsel og barsel, hvor meget er ændret og uvist under de aktuelle forhold. Ud over dette, besvares spørgsmål omkring mentalt helbred, søvn og social isolation, samt hvilke forhåndsregler der bliver taget. Videnskabsetisk komite har godkendt, at data bliver sammenholdt med de biologiske data, der indsamles i studiet. Spørgeskemastudiet kan bruges til at belyse, hvordan gravide påvirkes af coronakrisen, samt hvorvidt der er særlige bekymringer, der gør sig gældende for gravide, sammenlignet med andre sårbare grupper.