Funding

Velux Fonden tildeler mere end en halv million kroner til vores dataindsamling

Projektet Stå sammen ved at holde afstand: Danskernes håndtering af coronakrisen har den 30. april 2020 modtaget en bevilling af 545.000 DKK fra VELUX FONDEN.

Bevillingen er givet som en del af VELUX FONDENs særlige pulje til Covid-19-relaterede dataindsamlingsprojekter. Sammen med 12 andre human- og samfundsvidenskabelige projekter har VELUX FONDENs bestyrelse besluttet at uddele i alt 5,5 mio. kr. til projekter, der skal undersøge, hvordan Covid-19-krisen påvirker vores liv og samfund. Læs mere om bevillingen og de 13 bevillingsmodtagere her.

I bevillingen er det en betingelse, at Stå Sammen-projektet kontakter den eller de øvrige bevillingsmodtagere, hvor de er hensigtsmæssigt at koordinere og samarbejde om dataindsamling. VELUX FONDEN ønsker at opnå synergi mellem de respektive bevillingsmodtagere og projekter samt at datamaterialet, som indsamles, så vidt muligt indfanger de samfundsmæssige, kulturelle og sociale konsekvenser af Covid-19.

Bevillingsmodtager Klaus Høyer, Professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab, siger: ”Ved at arbejde sammen om at skabe komplementære projekter og dele indsigter, kan vi se frem til at lære mere – både om Covid-19 [SARS-CoV-2] og om styrker og svagheder ved de tilgange, metoder og analyseformer, som vi hver især bidrager med til at forstå sine påvirkninger.”

I VELUX FONDEN’s Covid-19-pulje er det ligeledes en betingelse for de uddelte bevillinger, at det indsamlede data så vidt muligt gøres tilgængelig for andre forskere, så det også kan benyttes i projekter efterfølgende. Det er fondsbestyrelsens håb, at forskerne i Stå Sammen-projektet med denne bevilling bidrager til få samlet og sikre adgang til et datagrundlag, der kan opnå dybere forståelse af de samfundsmæssige, kulturelle og sociale konsekvenser af pandemien i nuværende og fremtidige forskningsprojekter.

VELUX FONDEN har i mere end 35 år støttet aldrings-, oftalmologisk og humanvidenskabelig forskning, sociale og kulturelle formål og projekter, der bidrager til et bæredygtigt samfund. Læs mere om VELUX FONDEN her.

 

@VILLUM FONDEN#VELUX FONDEN på LinkedIn og Facebook og @VELUXFONDEN på Twitter.